Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΟΜ με κατεύθυνση την «Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» διδάσκουν μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ καθώς και άλλων Πανεπιστημίων. Επιπλέον, διδάκτορες στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα δύναται να πλαισιώσουν την επιστημονική ομάδα των διδασκόντων.

Το Διοικητικό Προσωπικό της κατεύθυνσής μας συμβάλλει τα μέγιστα στην αποτελεσματική λειτουργία του Προγράμματος.