Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδάσκοντες » Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων

Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης

Γνωστικό αντικείμενο: Χρηματοοικονομικά

Τηλέφωνο γραφείου: 210 368 ...
Ηλ. ταχυδρομείο: neriot[at]econ[dot]uoa[dot]gr
Διεύθυνση γραφείου:Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφεία 508

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα