Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδάσκοντες » Μέλη ΔΕΠ Τμήματος ΠΕΔΔ

Καθηγητής Ιωάννης Υφαντόπουλος

Γνωστικό αντικείμενο: Οικονομικά της υγείας
Τηλέφωνο γραφείου: 210 368 8924
Ηλ. ταχυδρομείο: yfantopoulos[at]pspa.uoa[dot]gr
Διεύθυνση γραφείου: Θεμιστοκλέους 6, 6ος όροφος, γραφείο 50

Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του Τομέα της Διοικητικής Επιστήμης. Διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και Επιστημονικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Υγείας σε διαφορετικές Κυβερνήσεις. Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε πολλές Παγκόσμιες και Πανευρωπαϊκές Συναντήσεις και συμμετείχε ως Σύμβουλος σε Διεθνείς Οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (W.H.O.), η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (European Commission), το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (I.L.O.), και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. (O.E.C.D). Εργάσθηκε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Στατιστική Υπηρεσία, Eurostat), και δίδαξε σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης, Ρωσίας και ΗΠΑ.

Στην Ελλάδα διετέλεσε Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του Νοσοκομείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ, του Ευγενιδείου Νοσοκομείου, της Διυπουργικής Επιτροπής για την Έρευνα και μέλος της Ομάδας των «Σοφών» για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι εν ενεργεία πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ).

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Λέκτορας Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα

Γνωστικό αντικείμενο: Διοικητική Επιστήμη
Τηλέφωνο γραφείου: 210 368 8927
Ηλ. ταχυδρομείο: mpravita[at]pspa.uoa[dot]gr
Διεύθυνση γραφείου: Θεμιστοκλέους 6, 2ος όροφος, γραφείο 10

Σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών (1996-2001) και παρακολούθησε το ΠΜΣ «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου έλαβε τον μεταπτυχιακό της τίτλο το 2002 – υποτροφία ΙΚΥ. Ακολούθησε η εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ανωτέρω Πανεπιστημίου, την οποία υποστήριξε το 2008, αποκτώντας το διδακτορικό της δίπλωμα με βαθμό άριστα.

Γνωρίζει άριστα την αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική και την ιταλική γλώσσα, κατέχει δε βασική γνώση της ισπανικής.

Τον Ιούλιο 2011 εξελέγη Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Επιστήμη». Έχει, επίσης, διδάξει στο Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, και στη Διπλωματική Ακαδημία.

Είναι μέλος, μεταξύ άλλων, του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών, της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (γενική γραμματέας), της International Political Science Association, του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ειδική γραμματέας) και της Association des Femmes de l’Europe Méridionale (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου). Από τον Ιανουάριο 2016 διατελεί αναπληρωματικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Έχει δημοσιεύσει μελέτες ως επί το πλείστον για ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

Μετέχει στον συντονισμό της έκδοσης του περιοδικού Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης και επιμελείται της επιστημονικής σειράς ‘Διοίκηση και Κοινωνία’ των εκδόσεων Σάκκουλα.

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα