Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ειδική Διατμηματική Επιτροπή

Ειδική Διατμηματική Επιτροπή

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή εποπτεύει και κατευθύνει όλα τα κύρια λειτουργικά ζητήματα του ΔΟΜ.

Η ΕΔΕ αποτελείται από τους:

 • Καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη (Πρόεδρος Επιτροπής, Διευθυντής «Λογιστικής»)
 • Καθηγητή Ιωάννη Υφαντόπουλο (Διευθυντή «Διαχείρισης Πόρων Οργανισμών Υγείας»)
 • Καθηγητή Χρήστο Πιτέλη (Διευθυντή «Στρατηγικού Μάνατζμεντ»)
 • Καθηγητή Νικόλαο Μυλωνά (Διευθυντή «Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνου»)
 • Καθηγητή Παναγιώτη Αλεξάκη (Διευθυντής «Εσωτερικού Ελέγχου»)
 • Καθηγητή Μιχάλη Σπουρδαλάκη («Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών»)
 • Καθηγητή Δημήτρη Βασιλείου ( Καθηγητής  Τραπεζικής Διοίκησης, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο)
 • Επίκουρο Καθηγητή Γεώργιο Δότση
 • Επίκουρο Καθηγητή Δημήτριο Καινούργιο
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βίβιαν Μπουφούνου
 • Λέκτορα Δημήτρη Μπάλιο