Αρχική σελίδα » Δομή Προγράμματος » Κόστος Προγράμματος

Το κόστος διεξαγωγής του ΠΜΣ στην Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (ΔΟΜ) με κατεύθυνση την Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, καλύπτεται από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών.

Το συνολικό κόστος του ΠΜΣ ΔΔΟΜΟ-Διαχείριση Πόρων Οργανισμών Υγείας ανέρχεται σε 4.250 € (850 € ανά θεματική ενότητα × 5 θεματικές ενότητες). Στο κόστος ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται τα κόστη που αφορούν στα βιβλία.

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για το προσφερόμενο ΠΜΣ θα καταβάλλεται απευθείας από τους φοιτητές στο ΕΚΠΑ.