Αρχική σελίδα » Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι αφού πρώτα συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στο μεταπτυχιακό, μπορούν να υποβάλλουν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» με κατεύθυνση την «Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» με τους εξής τρόπους:

 

 • Με e-mail στη διεύθυνση mbahealthec[at]econ.uoa[dot]gr στο οποίο θα έχουν επισυνάψει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
 • Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του ΠΜΣ ΔΟΜ με κατεύθυνση την «Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», που στεγάζεται στο κτίριο του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης επί της οδού Θεμιστοκλέους 6, 2ος όροφος, γραφείο 11, Τ.Κ. 106 78, Αθήνα υπ' όψιν κου Κωνσταντόπολου, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 11:00 μέχρι τις 16:00.
 • Με αυτοπροσώπως κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών στη γραμματεία του Προγράμματος (Υπεύθυνος: Κος Κωνσταντόπουλος) στη διεύθυνση Θεμιστοκλέους 6, στον 2ο όροφο, γραφείο 11, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 11:00 μέχρι τις 16:00.

 

Στο e-mail αποστολής του φακέλου των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονική μορφή τα εξής:

 

 • Ηλεκτρονικά αρχεία (π.χ. σκαναρισμένα) όλων των Πανεπιστημιακών Τίτλων καθώς και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία
 • Ηλεκτρονικό αρχείο της αστυνομικής ταυτότητας
 • Πρόσφατη φωτογραφία
 • Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τα άτομα που υπογράφουν την επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mbahealthec[at]econ.uoa[dot]gr. Εάν οι συστατικές επιστολές είναι σε έντυπη μορφή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τις καταθέσουν σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του ΠΜΣ.

 

Εάν αποστείλετε το φάκελο ταχυδρομικώς ή τον καταθέσετε αυτοπροσώπως, παρακαλούμε συμπεριλάβετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφα όλων των Πανεπιστημιακών Τίτλων καθώς και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ατόμου.
 • Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τα άτομα που υπογράφουν την επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mbahealthec[at]econ.uoa[dot]gr. Εάν οι συστατικές επιστολές είναι σε έντυπη μορφή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τις καταθέσουν σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του ΠΜΣ.