Αρχική σελίδα » Εκδήλωση ενδιαφέροντος » Αίτηση συμμετοχής

Αίτηση Συμμετοχής

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αίτησης συμμετοχής

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΔΔΟΜΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Υπόδειγμα συστατικής επιστολής