Αρχική σελίδα » Εκδήλωση ενδιαφέροντος » Κριτήρια αποδοχής ενδιαφερομένων

Τα κριτήρια αποδοχής των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών» με κατεύθυνση τη «Διαχείριση Πόρων Οργανισμών Υγείας» είναι τα εξής:

 

  • Ακαδημαϊκή επίδοση, η οποία προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων που διαμόρφωσαν τον βαθμό του τίτλου σπουδών.
  • Δύο συστατικές επιστολές.
  • Οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες μπορεί να χρειαστεί να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν είτε με συμβατική συνάντηση, είτε μέσω Skype ή άλλου παρόμοιου προγράμματος VoIP.
  • Επαγγελματική εμπειρία (επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη)