Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.04.2016

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ στο ΔΟΜ με κατεύθυνση την "Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

H περίοδος υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (ΔΟΜ)» με κατεύθυνση την "Οικονομία και Διοικηση Υπηρεσιών Υγείας" θα ξεκινήσει την 27η Μαρτίου και λήγει την 11η Σεπτεμβρίου 2017. Οι υποψηφιότητες που θα περιλαμβάνουν εκτός της αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.